Wat is een Wiki site?

Volgens Wikipedia, de grootste wiki site is dit een soort van website waarbij gebruikers toegestaan wordt om alle content op de site te bewerken.
Je kan dus content verwijderen, toevoegen, bewerken of veranderen wat niet correct is. Dit gaat heel gemakkeijk!

En dit is wat het is! ALs een deel van het netwerk www.wikidot.com is dit een gebruiksvriendelijk stukje van het internet waar de gebruikers tekst kunnen verwerken, bestanden kunnen opladen, communiceren via een forum maar vooral SAMENWERKEN!

According to Wikipedia, the world largest wiki site:

A Wiki ([ˈwiː.kiː] <wee-kee> or [ˈwɪ.kiː] <wick-ey>) is a type of website that allows users to add, remove, or otherwise edit and change most content very quickly and easily.

And that is it! As a part of Wikidot.com network this Site is a customizable piece of the Internet where Users can edit content, upload files, communicate and collaborate.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License