2.3. Wetgeving
Terug naar inhoudstafel.

Wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis. (Treedt uiterlijk op 1 februari 2012 in werking)

2.3.1. Algemene Bepaling.
De internering van personen met een geestesstoornis is een veiligheidsmaatregel die tegelijktijd ertoe strekt de maatschappij te beschermen en ervoor te zorgen dat aan de geïnterneerdede zorgen worden verstrekt die zijn toestand vereist met het oog op zijn reïntegratie in de maatschappij (art 2)

2.3.2. Bepalingen betreffende het slachtoffer

2.3.3. De gerechtelijke fase van de internering
H I: Het psychiatrisch deskundigenonderzoek
H II: Rechterljke beslissing tot internering
H III: Kosten, teruggave en bijkomende veiligheidsmaatregelen

2.3.4. Tenuitvoerlegging van een gerechtelijke beslissing tot internering
H I Bepaling van de uitvoeringsmodaliteiten van de internering en van de bijhorende voorwaarden
H II Eerste zitting
H III Verder beheer van de internering
H IV De definitieve invrijheidstelling

2.3.5. De internering van veroordeelden
H I De procedure tot internering
H II Beheer van de internering
H III Opheffing van de internering

2.3.6. Gelijktijdige tenuitvoerlegging van een internering en een veroorderling tot een vrijheidstraf

2.3.7. Het cassatieberoep

2.3.8. Diverse bepalingen
2.3.8.1. Diverse bepalingen.
2.3.8.2. Wijzigingsbepalingen.
2.3.8.3. Opheffingsbepalingen.
H IV Overgangbepalingen

2.3.9. Inwerkingtreding

Terug naar inhoudstafel.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License