Uithandengeving.

Als je een als misdrijf omschreven feit pleegde, kan de jeugdrechter
- in heel uitzonderlijke situaties en als je minstens 16 jaar bent
- beslissen dat er voor jou meer nodig is dan een maatregel van het
jeugdrecht. Dit heet een ‘uithandengeving’.

Dit kan enkel als je al eens eerder een als misdrijf omschreven feit pleegde en daarvoor een maatregel via de jeugdrechter onderging, of als je verdacht wordt van het plegen van één van de opgesomde (zeer ernstige) misdrijven, zoals een moord.

Uithandengeving doet de jeugdrechter op grond van een medisch psychologisch onderzoek. De persoonlijkheid, de omgeving en de
maturiteit van de minderjarige in samenhang met de feiten worden
daarbij bekeken.

Als de jeugdrechter de zaak uit handen geeft, zendt hij het dossier
terug naar het openbaar ministerie. Deze kan je dan vervolgen voor
de speciale kamer van de jeugdrechtbank of de procedure voor behandeling door het Hof van Assisen starten. Je valt dan als jongere
niet meer onder het jeugdbeschermingstelsel, maar onder de regels
van het ‘volwassen strafrecht’.

Jongens van zestien jaar of ouder in die situatie zullen de voorlopige
hechtenis of eventueel daaropvolgende gevangenisstraf moeten
uitzitten in een federaal detentiecentrum dat speciaal voor dit doel
werd opgericht in Tongeren.

"Terug naar inhoudstafel"
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License