Specialisten

B

Beyens, Kristel is hoofddocent aan de Vakgroep criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

Brad, Patricia plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Bescherming van de Maatschappij in Gent.

Bollen, Pieter toenmalig adviseur van Minister van Justitie, Marc Verwilghen.

C

Casselman, Joris is het hoofd van het Psychosociaal Departement van het Universitair Psychiatrisch Centrum te
Bierbeek en doceert aan de faculteiten Geneeskunde en Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Hij is ook
secretaris – generaal van de International Academy of Law and Mental Heath.

Cosyns, P.
Course teacher on the treatment of sexual abusers: Geneva, Nice, Reykjavik, Berlin, Munich and Lisboa University Hospital
of Antwerp (1985-now)

D

De Clerck, Stefaan is minister van Justitie
Het Ministerie van Justitie is een afdeling van een overheid waar het beleid van de regering wordt uitgevoerd met betrekking tot de rechtsorde in een land. De taakomschrijving verschilt per land en kan onder meer betrekking hebben op wetgeving, preventie, handhaving, strafoplegging en slachtofferzorg.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Minister_van_Justitie

G

Goethals, Johan is Licenciaat in de psychologische wetenschappen,Licenciaat in de criminologische
wetenschappen en doctor in de criminologische wetenschappen

H

Heimans, Henri is een rechter bij het Hof van Beroep. Ook is hij voorzitter van de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij in Gent.

L

Leclercq, Jean-François is procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie (parket).

M

Mahieu, Michel is de huidige stafhouder van de advocaten aan de balie van het Hof van Cassatie.

R

Rotthier, Kristiaan is de auteur van het boek gedwongen opname. Hij studeerde rechten en criminologie aan de K.U. Leuven en heeft 14 jaar praktijk aan de Balie van Dendermonde. Hierna werd hij Vrederechter.

V

Vandemeulebroecke, Oscar ondervoorzitter commissie Internering.

Van De Velde Roger was een Vlaams schrijver. Hij was journalist voor de Nieuwe Gazet en publiceerde ook in de jongerentijdschriften Arsenaal en Nieuw Gewas. Hij wordt ten gevolge van zijn Palfium-verslaving verschillende malen geïnterneerd in gevangenissen en psychiatrische instellingen.
In 1970 ontving Van de Velde de Arkprijs van het Vrije Woord.

Vlaenderen, Sanne is master in de criminologie studeerde af aan de Vrije Universiteit Brussel.

Terug naar lijsten.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License