Synthese Vansloen Tom

Men moet mijn artikel eigenlijk bekijken als een 2de deel van een artikel. Eigenlijk kun je het beter een terugblik noemen. Henri Heimans heeft in 2001 een artikel “Is er nog hoop voor geïnterneerden” geschreven. Hierin vestigde hij de aandacht op het toenmalig totaal gebrek aan de toereikende mogelijkheden om geestesgestoord delinquenten op te vangen.
In dit artikel dat in 2007 is verschenen bekijkt hij de situatie nogmaals en kijkt hij of er op 6 jaar tijd een verbetering is gekomen voor de situatie van de geïnterneerden. Daarom de titel “Is er opnieuw hoop voor de geïnterneerden.
Hij neemt de hervorming van het wetsontwerp onder de loep en bespreekt de nieuwe krachtlijnen van een nieuwe wet. Ook de nieuwigheden van de gerechtelijke fase van de internering en tenuitvoerlegging van de internering komen aan bod.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License