Synthese Didier Demelin

Mijn bijdrage handelt over de gedwongen opname van geesteszieken. De gedwongen opname is in het vakjargon beter bekend als “collocatie”. Het is een weergave van de toepassing van deze maatregel in de praktijk aan de hand van het boek "gedwongen opname, de rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt van Kristiaan Rotthier.

In het boek komen ook de rechtspositie van de patiënt uitvoerig aan bod, de organisatorische aspecten van een psychiatrische instelling en de rol van de verschillende actoren in deze procedure.

Het boek is uitgegeven door uitgeverij DIE KEURE in de reeks Welzijn – welzijnsrecht.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License