Relevante vaktijdschriften

Goethals, J., Robert, L., Heimans, H. (2007), Internering.
Fatik : tijdschrift voor strafbeleid en gevangeniswezen, Jrg. 25, nr. 114, p. 4-27

Goethals, J., Maes, B., Verlinden, S., (2010) De internering van verstandelijk gehandicapte delinquenten.
Fatik : tijdschrift voor strafbeleid en gevangeniswezen, jrg. 28, nr. 126 ; p. 16-22

Van Vlaenderen, S., Beyens, K., (2010). //De definitieve invrijheidstelling van geïnterneerden… a never ending story? //
Fatik : tijdschrift voor strafbeleid en gevangeniswezen, jrg. 28, nr. 128, p. 9-20

Scheepmaker, M., (2009).// De Inrichting Stelselmatige Daders.//
Tijdschrift: Justitiële verkenning, jrg. 35, nr. 2, p.5-132

de Rycke, R., (2008). Toerekeningsvatbaarheid blijft een dubbeltje op zijn kant.tijdschrift// Psychiatrie en verpleging : tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, Jrg. 84, nr. 2, p. 123-125

De Ridder, J., Van loock, K., Maes, P., (2009).// Tussen wal en schip: een groeipad voor mensen met een verstandelijke beperking, die geïnterneerd zijn in een afdeling sociaal verweer in een strafinrichting. //
Tijdschrift voor welzijnswerk, jrg. 33, nr. 297, p. 5-20

Dumortier, L., Schotte, H., (2010).Vijf jaar ITINERA : enkele conclusies vanuit een begeleidingsbehandelingsproject voor geïnterneerde mannen met een verstandelijke beperking.
Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek, jrg. 29, p. 3 - 11

Nollet, L., Thuyn, D., (2008).//Geïnterneerden in beeld aan het woord: fotoproject met geïnterneerden gevangenis Turnhout./
Tijdschrift Similes, Jrg. 30, nr. 123, p. 17-24

Vandenbroucke M., (2007). //Een nieuwe interneringswet, //
Tijdschrift: Fatik nr. 114

De Clerck A., en Van Steenbrugge W. (2007). Het wetsontwerp internering: het lijden eindelijk verlicht?
Tijdschrift:// Fatik nr. 114

Terug naar interessante documenten
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License