Relevante eindwerken

1.

Van Nieuwenhove, M., (2005). Privacy van de geïnterneerde: opgesloten waarde of recht van elke mens? Een explorerend onderzoek naar de privacy van de geïnterneerde binnen de Gentse gevangenis, op het gebied van naaktfouillering. Eindwerk Psychiatrisch Verpleegkunde, HIVV, Kortrijk

2.

Vervaet, C., (2003). Gerechtelijke maatregelen in de psychiatrie. Eindwerk Maatschappelijk Veiligheid, KATHO IPSOC, Kortrijk

3.

Claeys, S. (2008). Internering, psychiatrisch deskundigenonderzoek in strafzaken en de perceptie van de geïnterneerde.
K.U. Leuven. Permanente vorming. Multidisciplinair forensisch onderzoek.
Eindwerken KULeuven Campusbibliotheek Arenberg

4.

De vuysere, S.(1997). Internering in België, knelpunten en mogelijke verbeteringen. Eindwerk KUL Faculteit Rechtsgeleerdheid. Afdeling strafrecht, strafvordering en criminologie

Terug naar interessante documenten
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License