Ongestoord bezoek

Wekelijks is het mogelijk om de gedetineerde te bezoeken in een aparte bezoekruimte waarin geen direct toezicht wordt gehouden. Dit bezoek duurt 2 uur en laat meer intimiteit toe.

Ongestoord bezoek kan zowel voor beklaagden, veroordeelden als geïnterneerden.
Het moet aangevraagd worden bij de gevangenisdirectie, dus CBM ( Commissie ter Bescherming van de Maatschappij) of andere instanties komen niet tussen.
Voorwaarden zijn:

  1. dat je al minstens 3 maanden in de gevangenis moet verblijven
  2. dat er max. 1 persoon komt (die meerderjarig is)
  3. dat je moet kunnen aantonen dat je met die persoon al 6 maanden een relatie hebt of affectieve band hebt
  4. dat de gedetineerden en de bezoek het allebei schriftelijk moeten aanvragen

De directeur bekijkt dan of er al dan niet tegenindicaties zijn en beslist binnen de maand.

bronnen:
- Greet Tits: Psycholoog Zorg - Hulpgevangenis Leuven
- Gevangenis Gent

terug naar de inhoudstafel

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License