Gemeenschapsinstellingen.

Als de jeugdrechter vindt dat een jongere beschermd moet worden, kan hij hem voor een periode in een gemeenschapsinstelling plaatsen. Dit gebeurt om hem een beter toekomstperspectief te geven.

Om iedereen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, zijn er verschillende groepen waarin je terecht kan komen. Deze groepen noemen we leefgroepen. Per leefgroep zitten maximum 10 jongeren en zijn steeds 2 begeleiders aanwezig. In elke leefgroep wordt gewerkt aan een bepaald programma. De verschillende programma's zijn: kortdurende oriëntatie, time-out, begeleiding, behandeling en het geïndividualiseerd residentieeel traject (GRT).

In de gemeenschapsinstellingen heb je open en gesloten afdelingen. In een gesloten afdeling zijn de regels en het toezicht iets strenger dan in een open afdeling.

Dit betekent echter niet dat men in een open afdeling kan gaan en staan waar men wilt. Ok in een open afdeling moet je regels respecteren. Het is ook niet zo dat je gemakkelijk naar buiten kan. Dit zal pas gaandeweg gebeuren. Je verblijf zal vooral binnen de afdeling plaatsvinden: je slaapt er, je eet er, je doet er activiteiten en je gaat er naar school.
Wanneer je vorderingen maakt , kan het zijn dat je ook buiten de instelling aan activiteiten kan deelnemen en naar school kan gaan. In groep kan dit vavaf twee weken, individueel vanaf vier weken.

Niet alleen jongeren in problematische opvoedingssituaties, maar ook jongeren die een misdrijf hebben gepleegd kunnen in de open afdeling verblijven.

Gemeenschapsinstellingen:

1. De Zande (Ruiselede en Beernem).

In Ruiselede vind je de gemeenschapsinstelling 'De Zande' voor jongens (open en gesloten afdelingen).Er zijn 54 open en 26 gesloten plaatsen in Ruiselede.
"De Zande"-jongens
Bruggesteenweg 130
8755 Ruiselede
Tel.: 051 65 01 00

In Beernem bevindt zich de afdeling voor Meisjes. Er zijn 40 plaatsen.
In 2006 opende de gemeenschapsinstelling in Beernem de deuren van haar gloednieuwe passiefschool.
Dat Beernem inspiratie geeft, kan ook jeugdauteur Dirck Bracke beamen. Hij schreef een boek over de meisjesinstelling:"Het Engelenhuis".

"De Zande"- meisjes
Sint-Andreaslaan 5
8730 Beernem
Tel.: 050 79 91 00
Passiefschool "De Zande".

2.De Kempen (Mol).

In de gemeenschapsinstellingen "De Kempen" in Mol kunnen jongens voor een open of gesloten regime terecht. De open campus heet "De Markt", de gesloten campus noemen we de "Hutten".

In de open afdeling De Markt kunnen 72 jongeren tercht. De huttten heeft plaats voor 40 jongens.

Time-out voor meisjes: de markt heeft ook een gesloten leefgroep voor meisjes die even een rustperiode nodig hebben. Zij komen meestal uit een andere instelling waar het misliep. Wij proberen het conflict terug op te lossen zodat de jongere terug naar haar eigen instelling kan.

"De Markt" jongens
Molderdijk 2
2400 Mol
Tel.: 014 34 65 11

"De hutten" jongens
Molderdijk 135
2400 Mol
Tel.: 014 34 61 11

3.De Grubbe.

Het federale gesloten centrum De Grubbe, in de volksmond beter bekend als "Everberg", zorgt voor oriëntatie en begeleiding van jongens van 14 tot 20 jaar die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. Het centrum heeft een Vlaamse en een Waalse afdeling.

In de Vlaamse afdeling van de Grubbe is plaats voor 24 jongens.

Je kan hier enkel geplaatst worden als je ernstig feit hebt gepleegd (of ervan verdacht wordt) en er geen plaats is in de gemeenschapsinstellingen. Je kan er maximaal 2 maanden en 5 dagen blijven. Daarna (of al eerder) beslist de jeugdrechter waar je naartoe moet. Je kan dan bijvoorbeeld overgeplaatst worden naar een gemeenschapsinstelling.

"De Grubbe"
Hollestraat 78
3078 Kortenberg (Everberg)
Tel.: 02 758 86 25

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License