Gedwongen opname

Gedwongen opname
De rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt
ISBN-nummer: 978 90 4860 130 1
Uitgavejaar: 2007
Auteur: Kristiaan Rotthier

202077304.jpg

Gedwongen opname, bij velen nog gekend als collocatie, is helaas geen marginaal fenomeen. In Vlaanderen worden per jaar gemiddeld 2300 mensen gedwongen opgenomen als geesteszieke, in een dertigtal psychiatrische instellingen met een gesloten afdeling.

Dergelijke opname is een ingrijpende maatregel, onderworpen aan een aantal strikte voorwaarden en procedureregels, welke onder meer werden opgenomen in de Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke en de Uitvoeringsbesluiten van 18 juli 1991.

Dit boek tracht een synthese te geven van de wijze waarop deze regelgeving in de praktijk wordt toegepast aan de hand van rechtsleer en rechtspraak.

Maar ook de rechtspositie van de patiënt tijdens zijn opname en behandeling komt uitvoerig aan bod. De rechten van de geesteszieke patiënt staan daarbij centraal zowel op grond van de Wet van 26 juni 1990, als op basis van de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.

Ten slotte wordt ingegaan op een aantal organisatorische aspecten van de psychiatrische instelling, zoals het toezicht en de controle, de rol van de directeur en de geneesheer-hoofd van dienst, de ombudsfunctie, de kosten van opname en de aansprakelijkheidskwestie.

Kortom, voor eenieder die te maken krijgt met gedwongen opname van een geesteszieke, o.a. artsen, juristen, verplegers, patiënten en familie, is dit werk een bron van nuttige en praktische informatie.

Terug naar bronnen
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License