Didier Demelin

Sociale Agogische Digitale & Analoge Naslag SADAN

Klik hier om de film "te gek om los te lopen" te starten

Stap 1: Onderwerpsverkenning

1. Referentie

Rotthier Kristiaan. (2008, p. 59). Gedwongen opname. De rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt. Brugge: Die Keure.

Plaatskenmerk via de catologus van de campusblibliotheek (Libis)
Namen: Rotthier, Kristiaan [aut]
Titel(s): Gedwongen opname : de rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt.
Imprint: 2de gew. ed. - Brugge : Die Keure, 2008. - XIII, 228 p.
Series: (Welzijn-welzijnsrecht ; 3)
ISSN/ISBN:978-90-8661-710-4 (paperback) 978-90-4860-130-1
Exemplaren
KULeuven Campus Kortrijk : KORE: Rechtsbibliotheek 347.1 2007 ROTT
KBC Bank & Insurance Group : KBC Verzekeringen. Hoofdzetel 15623 / 3
Kath. Hogeschool Mechelen : Bibliotheek 606.86
LESSIUS Psychologie-Logopedie : KVHB (Non-serial copy) 05.19 438
LESSIUS Psychologie-Logopedie 05.19 438
KULeuven Rechtsgeleerdheid : RBIB: Rechtsgeleerdheid (Non-serial copy) 2BCIV 3 BE ROTT 2007
Link : http://opac.libis.be:80/F/?func=direct&doc_number=003208806&local_base=OPAC01

2. Context

Het boek handelt over de gedwongen opname van geesteszieken. De gedwongen opname is in het vakjargon beter bekend als “collocatie”. Het boek is een weergave van de toepassing van deze maatregel in de praktijk aan de hand van rechtsleer en rechtspraak. Ook de rechtspositie van de patiënt komt uitvoerig aan bod. De rechten van de patiënt staan hierin centraal. Ten slotte wordt nader ingegaan op de organisatorische aspecten van de psychiatrische instelling en de rold van de verschillende actoren in deze procedure.
Het boek is uitgegeven door uitgeverij DIE KEURE in de reeks Welzijn – welzijnsrecht.

3. Auteur

a. De auteur van het boek is Kristiaan Rotthier. Op de achterzijde van het boek staat een paragraaf over de schrijver. Hij studeerde rechten en criminologie aan de K.U. Leuven en heeft 14 jaar praktijk aan de Balie van Dendermonde. Hierna werd hij Vrederechter.
b. Internet
Bij koninklijke besluiten van 29 december 2010 is de heer K. Rotthier, vrederechter van het kanton Zelzate, benoemd tot vrederechter van het kanton Beveren. (BS 11/01/2011)
Op het internet vind je voornamelijk links naar zijn ander boek __ “voorlopig bewind”__.
c. Andere boeken van dezelfde schrijver:
Kristiaan Rotthier Piet De Moor (2006), Voorlopig bewind: praktische handleiding voor familielid-bewindvoerders

4. Structuur

a. Het boek is op een duidelijke manier ingedeeld in korte hoofdstukken. Elk hoofdstuk is op zich ingedeeld in puntjes. Het artikel die ik behandel komt uit hoofdstuk III “De Procedure”. De procedure is ingedeeld in 6 puntjes, waarvan ik punt 1 behandel “de procedure tot observatie bij dringendheid”. Het is een vrij logische opbouw en de tekstblokken zijn voldoende kort om een overzicht te houden. Bovendien zit een chronologische nummering van de paragrafen doorheen het ganse boek, wat de kruisverwijzing verduidelijkt.
b. De tussentitels in het artikel die ik behandel zijn “wie neemt het initiatief” en “de beslissing van de procureur tot opname”.
c. De referentie worden opgemaakt door het nummer van de referentie tussen haakjes op het einde van de zin de zetten en de referentietekst in voetnoot te plaatsen.
d. De structuur is heel gebruiksvriendelijk als naslagwerk.

5. Tekst

Gedrukte en digitale bronnen werden onderlijnd, specialisten in het rood geplaatst, begrippen en definities en moeilijke woorden in het geel en namen van instellingen of organisaties in het groen.

6. Lijsten

1. Interessante bronnen die ik nog wil doornemen:
• Sociaal wetenschappelijke bron: M. VERRYCKEN (1991, p. 920), procedurele waarborgen bij dwangopname van een psychiatrische patiënt. Brussel: Liber Amicorum E Krings
• Juridische bron: Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke
• Statistische bron:overzicht gegevens gedwongen opname Oost-Vlaanderen 2006, verslag van 25 juni 2007 (www.popovggz.be)
2. Organisaties betrokken bij het thema
• Parket van de procureur des Konings
• Psychiatrische diensten
• Ziekenhuizen
• Politie
• Arbitragehof
• Vredegerecht
3. Specialisten
• Vrederechter I. Brandon
• I. Uyttendaele
• P. Moreau
• J. Laenens
4. Definities en moeilijke woorden
• Procedure bij dringendheid: procedure waarbij er gevaar is voor de patiënt of een derde door een acute geestelijke ziekte en er geen andere maatregel mogelijk is
• Territoriaal bevoegde procureur: procureur die bevoegd is volgens de woonplaats van de belanghebbende
• De belanghebbende: persoon die het voorwerp uitmaakt van de dringende opname of zijn onmiddellijke omgeving
• Omstandig geneeskundig verslag: geschreven medische verslag die het gevaar beschrijft, de psychische ziektebeelden, de acute toestand en het feit dat er geen alternatief mogelijk is.
• Administratief voorleiden: een beslissing van de Procureur om een persoon te laten onderzoeken door een aangestelde psychiater.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License