De bescherming van de persoon van de geesteszieke

De bescherming van de persoon van de geesteszieke

Uitgavejaar: 2010
ISBN-nummer: 978 90 4860 750 1

202107305.jpg

Auteurs: G. Benoit, C. Bervoets, P. Claeys, D. Deboutte, L. De Deken, J. De Fruyt, F. De Groot, J. De Meulenaere,K. Demyttenaere, I. De Tandt, G. Dom, A. Haekens, K. Hillemans, C. Huysmans, I. Jeandarme, A. Lukowiak, M. Maes, M. Mosselmans, H. Nys, G. Rommel, K. Rotthier, B. Sabbe, G. Steegen, J. Vandenberghe, K. Vanhauwaert, P. Van Peteghem, J. Van Speybroeck, F. Van Vlaenderen, D.Van West, S. Wilson

Beschrijving

In dit verslagboek van de studiedag van 14 oktober 2010 wordt het thema van gedwongen opname zowel juridisch als medisch doorgelicht. Na 20 jaar toepassing van de Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke leek het voor de verschillende actoren nuttig om een balans op te maken … Hiervoor werd dan ook een beroep gedaan op een team van specialisten in de materie die vanuit hun invalshoek de geselecteerde topics toelichten.

Binnen het juridische luik worden de procedure en de toepassingsvoorwaarden inzake de beschermingsmaatregelen grondig besproken. Aansluitend volgt de rol van de procureur des Konings bij gedwongen opname en deze van de advocaat bij de verdediging van de geesteszieke. Daarnaast werden nog een aantal topics geselecteerd zoals de ombudsdienst en de rechten van de patiënt, het omstandig medisch verslag, de nazorg en de verpleging binnen het gezin. Binnen het medische luik wordt de wet eerst vanuit een algemeen medisch perspectief bekeken. Daarna worden enkele knelpunten rond de gedwongen opname behandeld: de risicotaxatie, de verslavingsproblematiek, de toestand van minderjarigen en de toepassing van dwangmaatregelen tijdens opname. Het boek wordt afgesloten met een bespreking over de beleving van de patiënt zelf.

Terug naar bronnen
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License