Bronnen

Callemin, S. De beleving van kollokatie bij alkoholisten: bij opname, ontslag en follow up. Eindwerken Ipsoc, 1990

Benoit, G., De Fruyt, G;, Nys, H., Rommel, G., Steegen, G., Van Peteghem, P., Van Speybroeck, J. De bescherming van de persoon van de geesteszieke.

Van Vlaenderen S., Beyens K. De definitieve invrijheidsstelling van geïnterneerden… a never ending story, Fatik, tijdschrift voor strafbeleid en gevangeniswezen, jaargang 28 nr. 128, p. 9-20

De Deyn, P. P. (2004). Dementie : medisch, psychosociaal, ethisch en preventief.(Naar een geestelijk gezonde samenleving). Kluwer, HUBrussel Centrale Bibliotheek KATHO Campus Kortrijk

Carpentier, N. (2011).De strikte regels voor collocatie, 24 maart 2011. De morgen. Mediargus (29 april 2011).

Aben, B., Gouw, C.-C., De Kam, H. (2008). Dwang en drang in Noorwegen: verslag van een werkbezoek Psychopraxis. Jrg. 10. nr. 5, p. 186-192

Henskens, R., Muusse, C., Santegoeds, J., (2009). Dwang in de psychiatrie. Maandblad geestelijke volksgezondheid. Jrg. 64 nr. 6, p. 437-610

Janssen, M., De, Jonge, Pols, J. M. (1995) //Dwang in de psychiatrie: dilemma’s, feiten, ervaringen en alternatieven Babylon-De Geus, // KATHO Campus Kortrijk

Goethals, J., Robert, L., Heimans, H. (2007) Een nieuwe interneringswet. Fatik, tijdschrift voor strafbeleid en gevangeniswezen .jaargang 25 nr. 114 p. 4-29.

Nollet, L., Thuyn, D. (2008) Geïnterneerden in beeld aan het woord. Fotoproject met geïnterneerden gevangenis Turnhout. Similes. Jaargang 30, nr.123 (p.17-24).

Vervaet, C. (2003) Gerechtelijke maatregelen in de psychiatrie.(Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. KATHO IPSOC, Kortrijk.

Engberts And D.P., Kalkman Bogerd, L.E. (2009) Gezondheidsrecht, Opneming in de geestelijke gezondheidszorg (pp. 59-80)

Hendriks, A., Kool, W., Oosterlee, A., Reidsma, Y., Rieter, S., (2006), Gezondheidsrecht, Opneming en behandeling van psychiatrische patiënten en onbekwamen. P 47-70

Senaeve, P. (1999) Het statuut van de geestesgestoorden. (Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht) KU Leuven Maklu / KATHO Campus Kortrijk

Casselman, J. (2002) Hulpverlenning onder druk: gerechtscliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Mechelen: Kluwer.

Carpentier. N. (2011) Ik heb al veel patiënten als De Gelder niet gecolloqueerd. De morgen.

Casselman, J., Cosyns, P., Goethals, J., Vandenbroucke, M., De Doncker, D., Dillen, C. (1997) Internering. Leuven/Appeldoorn: Garant.

Claeys, S. (2008) Internering, psychiatrisch deskundigenonderzoek in strafzaken en de perceptie van de geïnterneerde.
K.U. Leuven. Permanente vorming. Multidisciplinair forensisch onderzoek,
Eindwerken KULeuven Campusbibliotheek Arenberg

Goethals, J., Robert, L., Heimans, H. (2007) Is er nog hoop voor geïnterneerden Fatik, tijdschrift voor strafbeleid en gevangeniswezen. Jaargang 25 nr. 114 p. 10-15.

Dillen, C. (2011) Klacht tegen dokter maakt geen kans. 24 maart 2011. Het nieuwsblad.

Janssen, J.A.H.M. (2008) Meer ruimte voor dwang- en drangbehandeling in het strafrecht? Van ’strafrechtelijke opvang verslaafden’ naar plaatsing in een ’inrichting voor stelselmatige daders’ - en verder Maandblad geestelijke volksgezondheid.Jrg. 63 nr. 7/8, p. 595-604

Vanden Hende, M. (2005) Ontgrendeld: beschrijvend wetenschappelijk onderzoek naar geïnterneerden met een verstandelijke handicap en hun verblijf en de Vlaamse gevangenissen. Gent: Academia Press.

Termote, R. (1992) Open poort. Psychiatrische kliniek O.-L.-Vrouw Barbiaux.

Verlinden, S., Maes, B., Goethals, J. (2009) Personen met een verstandelijke handicap onderhevig aan een interneringsmaatregel. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Vandervaren, K. (2011) Politie slaat jongeman op het hoofd tijdens schermutseling, 26 april 2011. Het Nieuwsblad.

Van Nieuwenhove, M. (2005) Privacy van de geïnterneerde: opgesloten waarde of recht van elke mens? Een explorerend onderzoek naar de privacy van de geïnterneerden binnen de Gentse gevangenis, op het gebied van naakt fouillering. (Ongepubliceerd) eindwerk psychiatrische verpleegkunde. KATHO HIVV, Kortrijk.

Verrycken M., (1991), Procedurele waarborgen bij dwangopname van een psychiatrische patiënt. Brussel, Liber Amicorum E Krings
(p.920).

Schuur, G. (2009) Provocaties, manipulaties en bedreigingen als levensstijl. Omgaan met agressie. Eindwerk, Bohn Stafleu van Loghum.

Temmerman Jan. (2011) ‘Sucker punch’: sexy meisjes op oorlogspad 29 maart 2011. De morgen.

Prinen, Elnathan, J.D. (2010), Tegen de stroom in : Over behandeling met dwang. Maandblad geestelijke volksgezondheid. 65 (2010), p. 63 – 72.

De Rycke, R. (2008) Toerekeningsvatbaarheid blijft en dubbeltje op zijn kant. Psychiatrie en verpleging. Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg. Jaargang 84 nr.2 (p.123-125)

De Ridder, J., Van Loock, K., Maes, P.(2009) Tussen wal en schip: een groeipad voor mensen met een verstandelijke beperking, die geïnterneerd zijn in een afdeling social verweer in een strafinrichting. Tijdschrift voor welzijnswerk.

Dreesman, L., Hopma, Van Meel, M. (2009) Vermindering van separeergebruik in Pennsylvania Psychopraxis. Jrg. 11 (2009) nr. 2, p. 46-50

Slachtofferhulp (2001) Wanneer de dader achter tralies verdwijnt…wat te vewachten als slachtoffer? Brussel: Ministerie van Justitie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License