2.3.6. Gelijktijdige tenuitvoerlegging van een internering en een veroordeling tot een vrijheidstraf

Art. 114.
De persoon die zowel een vrijheidsstraf als een internering ondergaat, verblijft in een door de federale overheid georganiseerde inrichting of afdeling tot bescherming van de maatschappij die door de strafuitvoeringsrechtbank wordt aangewezen.
De artikelen van 90 tot 111 zijn van toepassing.

terug naar Wetgeving

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License